Údržba oken

Jako všechny součásti domu podléhají i okna normálnímu, nevyhnutelnému opotřebení. Abyste se z Vašich oken těšili co nejdéle, nabízíme Vám zde mnoho užitečných tipů a upozornění.

Péče

Na čištění lze použít všechny neagresivní čisticí a oplachovací prostředky, které se ředí vodou. Nejlepší je však použití speciálního čističe, vyvinutého firmou GEALAN. Tento přípravek na čištění oken z plastu seženete ve Vaší odborné okenářské prodejně. S jeho pomocí odstraníte i silně ulpělou špínu.

Těsnění nesmí přijít do styku s koncentrovanými čisticími prostředky ani s přípravky na bázi oleje. Při použití přípravků na čištění skla dbejte na to, aby nedocházelo k intenzivnímu navlhčení těsnění.

Čeho byste se měli v každém případě vyvarovat:

  • Nepoužívejte na okna abrazivní prostředky na drhnutí.
  • Nepoužívejte drsné pomůcky jako např. drátěnku nebo pomůcky na drhnutí hrnců.
  • K čištění nepoužívejte organická nebo jiná chemická rozpouštědla ani kyseliny.
  • Na barevné povrchy nepoužívejte líh.

Údržba

Doporučujeme jedenkrát ročně provést tyto kontroly:

  • Prověřte lehkost chodu,  snadnou obsluhovatelnost a na všechny styčné plochy pohyblivých částí kování kápněte kapku oleje na šicí stroje.
  • Prověřte těsnost doléhání křídel oken k rámu, případná poškozená těsnění nechte vyměnit.
  • Prověřte odvodňovací prvky, v případě potřeby zbavte otvory případného znečištění.
  • Kontrola stavu dotažení upevňovacích šroubů kování.

Údržba prováděná odborníkem
Přejete-li si Vaše okna nechat zkontrolovat odborníkem, uzavřete s Námi smlouvu o poskytnutí servisu a nemusíte se o údržbu starat.